top fit center
life force energy
Pn-Pt 6:30 - 21:00 / Sb 8:00 - 18:00 / Nd 8:00 - 13:00tel. 663 672 772

Urodziny na sportowo


Regulamin Urodzin „Na Sportowo”

1.Postanowienia ogólne

Osoby uczestniczące w urodzinach dla dzieci w klubie sportowym Top Fit Center obowiązane są stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz ogólnego regulaminu dostępnego w recepcji oraz na stronie internetowej www.topfitcenter.pl

2.Zasady organizowania urodzin dla dzieci

a) Organizatorami przyjęcia są rodzice lub opiekunowie dzieci. Wszystkie dzieci biorące udział w przyjęciu znajdują się pod opieką organizatorów. Organizatorzy odpowiadają za przestrzeganie regulaminu.
b) Top Fit Center zapewnia wynajęcie Sali wyposażonej w stoły i miejsca do siedzenia, możliwość skorzystania z czajnika oraz lodówki.
c) Wynajęcie sali na potrzeby przyjęcia dla dzieci wymaga wcześniejszej rezerwacji i uiszczenia zadatku.
d) Produkty żywnościowe, sztućce, zastawę stołową organizator zapewnia sobie we własnym zakresie.
e) W trakcie przyjęcia nie może być prowadzona przez jego uczestników ani zaproszone osoby żadna działalność komercyjna ani reklamowa (występy, prezentacje itp.)
 

3. Bezpieczeństwo i higiena

a) Do sali, w której odbywa się przyjęcie oraz do sali ćwiczeń można wchodzić wyłącznie w obuwiu zastępczym lub skarpetach. Organizator powinien poinformować wszystkich gości (w tym osoby dorosłe) o konieczności posiadania obuwia zastępczego.
b) Spożywanie produktów żywnościowych, korzystanie z gadżetów imprezowych (gwizdków, czapeczek itp.) może odbywać się tylko w sali na której odbywa się przyjęcie. Zabronione jest używanie fontann tortowych , konfetti, tub strzelających itp.
c) Organizator odpowiada za posprzątanie odpadów powstałych w trakcie przyjęcia.
 

4. Czas trwania przyjęcia

a) Czas trwania przyjęcia wynosi 2 godziny.
b) Przedłużenie czasu trwania przyjęcia jest możliwe tylko po uzgodnieniu z pracownikiem Top Fit Center. Przedłużenie wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty.
 

5. Opłaty (płatność gotówkowa)

a) Opłata za trenera i salę – 140 zł – (2 godziny)
b) Opłata za każde dziecko – 20zł do 2 godzin -  poniżej 10 osób 25 zł
* W przypadku przedłużenia urodzin opłaty ulegają zmianie
c) Końcowego rozliczenia organizator dokonuje po zakończeniu przyjęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem, na podstawie liczby uczestników z uwzględnieniem wniesionego zadatku.
d) Opłaty można dokonać w formie gotówkowej.