top fit center
life force energy
Pn-Pt 7:00 - 21:00 / Sb 8:00 - 16:00 / Nd 8:00 - 16:00tel. 663 672 772

Dzień Kobiet w Tom Fit Center 7-8 marca dni otwarte oraz konkursy

💐💋 Dzień Kobiet – 2 dni otwarte dla Pań (7-8 marca)
Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy wszystkie Panie na dni otwarte. Przez całe dwa dni każda z Pań będzie mogła za darmo korzystać z SIŁOWNI oraz wszystkich dostępnych u nas ZAJĘĆ GRUPOWYCH.
Drogie Panie🌸🌸 szczególnie zapraszamy na Wasze ulubione taneczne  zajęcia Zumby 💃ale... te zajęcia będą wyjątkowe🌸🌸🌸Tęsknimy już tak strasznie za Wiosną za chodzeniem w sukienkach💃, że zapraszamy Was na zajęcia w sukienkach...waszych ulubionych...wymarzonych...Wepnijcie kwiat we włosy i razem przepędzimy Zimę...Kobiety mają moc...🌸🌸🌸
Czwartkowy i Piątkowy Dzień Kobiet to zajęcia dedykowane:
Naprawczy Warsztat Kręgosłupa, Pośladki w Ogniu, Fabryka Siły, Fight & Burn, Sensualna Zumba,  Ogień Tabata, Stresołamacz tylko w @tomfitcenter💃🌸💃 😊
Podczas dni otwartych wszystkie Panie będą mogły również skorzystać z bezpłatnych pomiarów - analizy składu masy ciała
Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy dla Pań specjalne promocje karnetowe - możliwość zakupu tylko w czwartek i piątek: brak opłaty członkowskiej i -10 % na karnety.
Dodatkowo przygotowaliśmy dla Pań konkurs!
do wygrania miesiąc treningu za darmo!
💐💋 KONKURS NA NAJLEPSZY KOMENTARZ 😍
Napiszcie w komentarzu pod postem: O czym nie może zapomnieć mężczyzna w Dniu Kobiet?🤔
Regulamin:
KONKURS NA NAJLEPSZY KOMENTARZ

Klub Tom Fit Center 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany na osi Klubu Tom Fit Center w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/tomfitcenter/

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizatorem Konkursu jest Kub Tom Fit Center , zwany dalej "Organizatorem".

5. Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu Klubu Tom Fit Center w serwisie Facebook.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie odpowiedzi na pytanie konkursowe na osi czasu Klubu Tom Fit Center w serwisie Facebook.

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w poście biorą udział w Konkursie.

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia.

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

§ 4. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie będzie miesięczny karnet w Klubie Tom Fit Center

2. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 9.03.2019 r. o godzinie 10.00.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Klubu Strefa w serwisie Facebook. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Klubem Tom Fit Center drogą telefoniczną w ciągu 7 dni od momentu zakończenia konkursu, aby otrzymać nagrodę.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie profilu Klubu Tom Fit Center

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.
Więcej szczegółów uzyskają Państwo pod numerem: 663672772.

powrót